Decoration and Design

A Decoration & Design Kft. (în continuare: Furnizorul) are ca activitate comercializareade produse ?i servicii către comercian?ii cu ridicata sau cu amănuntul, cât ?i către distribuitori. Termenii si Conditiile Contractuale Generale (în continuare: TCG) cuprind drepturile si obligatiile Partenerilor (în continuare: Parteneri) care utilizează serviciile comerciale electronice puse la dispozitie prin Pagina webwww.decorand.ro de către Furnizor. (Furnizorul si Partenerul vor fi numiti în continuare Părtile Contractante). TCG se referă la toate aspectelelegale si tranzactiile care au loc prin intermediul paginii de internet www.decorand.ro, indiferent dacă efectuarea acestora are loc din Ungaria sau în străinătate, prin Furnizor sau mediatorul acestuia.

Datele Furnizorului

Nume: Decoration & Design Kft.
Sediul si adresa de corespondentă: 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 5., Ungaria
Telefon: +36 24 526 888
Fax: +36 24 526 880
E-mail: info@decorand.com
Nr. din Registrul Comertului: 13-09-173579
Denumirea instantei de înregistrare: Oficiul Registrul Comertului de pe lângă Judecătoria Zonei Budapesta [Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága]
Cod de înregistrare fiscală: 13424598-2-13

1. Conditii generale, încheierea contractului dintre părti

1.1. Valabilitatea prezentelor TCG se extinde asupra tuturor serviciilor electronice oferite pe teritoriul României prin intermediul magazinului electronic (în continuare: Magazin Virtual) al paginii de internet www.decorand.ro (în continuare: Pagină de Internet). Totodată aceste TCG au efecte si asupra tuturor acelor operatiuni comerciale de pe teritoriul României, care au loc între PărtileContractante definite în prezentul contract.

1.2. Cumpărătorii Furnizorului pot fi numai utilizatorii înregistrati, care nu se pot considera consumatori în sensul art. 2, punctul v.) dinLegea CVIII. din 2001 („Ektv.”) cu privire la serviciile comerciale electronice, precum si unele aspecte privind societatea informatională. Partenerul Furnizoruluinu poate fi o societate comercială care nu se poate considera consumator conform art. 2 punctul v. din Ektv.,dar care actionează în alte scopuri decâtpropria sa activitate profesională si comercială. Prin înregistrare, Partenerul declară că accesează paginile portalului în scopul exclusiv al încheierii contractului referitor la activitătile profesionale si economice proprii, nefiind astfel considerat consumator în sensul art. 2, punctul v.) al legii CVIII din 2001 („Ektv.”) cu privire la serviciile comerciale electronice, precum si unele aspecte privind societatea informatională.

1.3. Achizitionarea produselor din Magazinul virtual este posibilă prin comenzi transmise electronic, prin modalitatea definită în TCG.

1.4. Contractul dintre părti intră în vigoare după completarea tuturor câmpurilor obligatorii ale formularului de comandă si după verificarea datelor introduse, apăsând pe butonul „Trimiterea comenzii”. Contractul încheiat astfel între Părti, în limba română, se consideră un contract scris, pe care Furnizorul îl va înregistra si păstra peperioada stabilită prin lege. Se consideră contract si acele tranzactii comerciale încheiate între părti (ex: plasareacomenzilor) care nu sunt efectuate de către Partener prin Magazinul virtual al Furnizorului(de exempluîn scris, personal sau telefonic).

1.5. După plasarea comenzii în Magazinul virtual si până la executareaacesteia,comandase poate modificasi chiar anulaliber si fără nici o consecintă. Acesteoptiuni se pot efectua telefonic sau prin e-mail.

1.6. Limba contractului este limba română.

1.7. Relatii cu clientii: Decoration & Design Kft.
Sediul biroului relatii cu clientii: 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 5.
Program Relatii cu Clientii: în timpul programului de lucru valabil, disponibil pe Pagina web la meniul Contact.
Telefon: +36 24 526 888
Fax: +36 24 526 880
Internet cím: www.decorand.ro
E-mail: info@decorand.com

2. Înregistrare

2.1. Înregistrarea se poate realiza completând formularul pe baza descrierii aflate în meniul Înregistrare de pe Pagina web. Prin înregistrarea pe Pagina web, Partenerul declară că a luat cunostintă si este de acord cu TCG.

2.2. Furnizorului nu răspunde pentru daunele (întârzieri la livrare, comandă eronată sau alte probleme) cauzate de date incomplete si/sau completării eronate a datelor de către Partener sau orice fel de erori sau lipsuri ale unor înregistrări, modificări de date realizate pe interfata Magazinului virtual. Furnizorul nu răspunde pentru daunele provocate depierderea parolei de către Partener sau dacă parola devine accesibilă persoanelor neautorizate din motive neimputabile Furnizorului.

2.3. Părtile au datoria de a se înstiinta reciproc despre modificările oricărordate care influentează contractul încheiat între ei sau executarea acestuia (modificarea număruluide cont bancar, adresă, date de contact, persoană de contact etc.). Partenerul va înstiinta imediatFurnizorul în scris, în cazul în care datele personalesau drepturile aferente acestora se modifică, si,în acelasi timp, ia cunostintă de faptul că orice răspundere si consecintăfinanciară datorată omisiunii va fi suportată de Partener.

3. Comandă

3.1. Proprietătile, caracteristicile esentiale ale articolelor achizitionate, instructiunile de utilizare ale acestora se pot afla în detaliu în Magazinul virtual, pe pagina informativă a fiecărui articol în parte. În cazul în care Partenerul are nevoie de informatii suplimentare cu privire la calitatea, caracteristicile esentiale, utilizarea, utilitatea oricărui articol din Magazinul virtual, Furnizorulîi stă la dispozitie.

3.2. Pretul de cumpărare este pretul net afisat lângă fiecare produs si nu contine TVA. Partenerii care beneficiază de reduceri au dreptulla reducere si în cazul achizitiilorefectuate online. Furnizorul are dreptul de a modifica unilateral sistemul de reduceri, anuntând în prealabil Partenerii în scris.

3.3. Pretul de cumpărare afisat lângă fiecare produs nu contine costurile pentrulivrare. Pretul de cumpărare al produselor este afisat în Euro (EUR).

3.4. Furnizorul îsi rezervă dreptul de a modifica pretul produselor care se pot comanda de pe Pagina web cu precizarea că modificarea va intra în vigoare în momentul afisăriinoului pretpe Pagina web. Modificările intervenite nu influentează pretul produselor deja comandate. În cazul în care, în ciuda atentieiFurnizorului, se afisează un pret incorect, mai ales în cazul în care pretul este evident gresit, de exemplu foarte diferit fată de pretul obisnuit cunoscut si acceptat sau estimat al produsului, sau în cazul în care, datorită unei erori de retea, pretul afisat este de „0” EUR, Furnizorul nu este obligat să livreze produsul la pretul afisat incorect, având posibilitatea de oferi livrarea la pretul corect, iar Partenerul, în cunostintă de cauză, poate renunta la intentia de a cumpăra produsul.

3.5. Furnizorul acceptă comenzi numai de la Parteneri înregistrati si numai dacă Partenerul completează integral toate câmpurile necesare plasării comenzii. Furnizorului nu i se pot imputa întârzieri în livrare, sau alte probleme datorate datelor incomplete sau completate în mod gresit de către Partener. Plasarea unei comenzi în Magazinul virtual este posibilă după autentificare, care este precedată de înregistrare, iar apoi prin utilizarea Cosului. Partenerul poate adăuga în Cos produsele alese cuajutorul butonul „Adaugă în cos” aflat în dreptul produsului sau pe pagina informativă a produsului. Vizualizarea sau modificarea continutului cosului se face apăsând pe pictogramaCosuluiîn partea dreaptă superioară a ecranului, aici fiind posibilă si modificarea cantitătilor dorite, respectiv stergerea continutului Cosului („Stergere articol”). Dacă Partenerul a definitivat continutul cosuluiprin apăsarea pe textul „Pasul următor”, pe pagina care apare se poate alege modalitatea de plată si de livrare, respectiv se poate coresponda cu Furnizorul completând rubrica/rubricile de mentiuni. Dacă toate datele necesare au fost completate, apăsând pe„Pasul următor”, se pot verifica datele comenzii pe o pagină recapitulativă. Plasarea comenzii sau a oferteiare loc apăsând pe textul „Plasarecomandă”. În consecintă, plasarea comenzii se realizează apăsând pe butonul „Plasare comandă”, ceea ce atrage după sine obligatia de plată din partea Partenerului.

3.6. Furnizorul este obligat ca, după primirea ofertei de achizitie (comenzii) din partea Partenerului, să-i confirme acestuia comanda pe cale electronică (prin e-mail). În cazul în care confirmarea nu ajunge la Partener în termen de 48 de ore de la plasarea comenzii, obligatia contractuală al Furnizorului, respectiv obligatia de achizitie al Partenerului, încetează fără nici o consecintă.

3.7. În Magazinul virtual, pe pagina de comandă, Partenerul are posibilitatea să modifice erorile de completare a datelor (de exemplu stergerea produselor din cos apăsând pe textul „Stergere” sau pe parcursul plasării comenzii apăsând pe textul „Înapoi”), pe parcursul oricărei etape a comenzii, până la trimiterea ei către Furnizor.

4. Conditii de livrare, facturare si plată

4.1. Furnizorullivrează marfa comandată si dorită a fi livratăla adresa precizată în comandă, folosindpropriile sale mijloace de transport sau apelând lacompaniispecializate de transport. Partenerul se poate informa despre preturile de transport si despre compania de transport pe Pagina web al Furnizorului. Dacă, pe parcursul unei zile sosesc mai multe comenzi de la acelasi Partener, acestea se vor lua în considerare separat din punctul de vedere al costurilor pentrulivrare. În cazul în care la plasarea comenzii nr. 2 Partenerul semnalează că doreste si dacă Furnizorul confirmă că acest lucru este posibil, Furnizorul poate comasa comenzile. Cu toate acestea, în cazul comenzilor aflate în curs de livrare, comasarea ulterioară nu mai este posibilă. Furnizorul îsi rezervă dreptul de a modificapreturile pentrulivrare, cu precizarea că acestea intră în vigoare în momentul publicării lor pe Pagina web. Modificarea nu afectează comenzile deja plasate.

4.2. Produsul comandat – după notificarea prealabilă a Partenerului – se poate ridica si personal, la punctul de lucru al Furnizorului (H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 5, Ungaria).

4.3. În cazul partenerilor noi,Furnizorulsolicităplata în avans, înaintea livrării, iar ulterior, la cererea Partenerului, în baza deciziei unice a Furnizorului, plata va fi posibilă si prin transfer bancar în limita liniei de credit stabilite. În cazul în care Partenerul are facturi scadente neachitate, până la achitarea acestora,Furnizorulva livra doar cu plata în avans. În cazul în care Partenerul intră în faliment sau în insolventă,Furnizorul are dreptul de a efectua livrările următoare doar cu plata în avans. În cazul plătilor întârziate, în baza TCG si prin achizitii, Partenerulacceptă, prin acest contract si prin comenzile plasate, caFurnizorul să factureze dobânzi de întârziere, a căror valoare este de două ori rata de bază al băncii centrale, valabilă în prima zi a semestrului aferent întârzierii.

4.4. Până la achitarea integrală a contravalorii bunurilor comandate de către Partener, Furnizorul îsi rezervă dreptul de proprietate asupra mărfurilor, astfel încât, în perioada retinerii, Partenerul nu are dreptul de a dispune de marfa/mărfurile preluate.

4.5. Partenerul este obligat ca, după livrare, să verifice amănuntit continutul coletelor si să transmită în cel mai scurt timp către Furnizor reclamatiile legate de cantitatesau de ambalare. După 48 de ore de la livrare, Furnizorul nu mai poateaccepta reclamatii legate de cantitatesau de ambalare. În cazul în care la livrare Partenerul constată deteriorări exterioare sau diferente în numărul coletelor, acesta este obligat să înregistreze cele observate într-un proces verbal si să le semnaleze Furnizorului, la fata locului, în prezenta transportatorului.

4.6. AFurnizorul poate asigura Partenerilor posibilitatea returnării mărfurilor exclusiv pe baza deciziei sale, în cazul în care, din anumite motive, marfa achizitionată de la Furnizor nu se poate comercializa. Posibilitatea de răscumpărare se referă în toate cazurile numai la mărfuri revandabile. În cazul în care Furnizorulrefuzărecuperarea produselor, Partenerul nu are dreptul de a solicita daune.

5. Garantie

5.1. În cazul unor livrări incorecte, Partenerul poate solicita o garantiede la Prestator. În cazul în care nu este vorba de contracteîncheiate cu consumatori, despăgubirile aferente garantiei se pot colecta în termen de 1 an de la preluarea bunurilor, pentru acele defecte ale produselor care existau deja în momentul predării acestora. După expirarea termenului de garantie de un an Partenerul nu mai poate solicita respectivele despăgubiri.

5.2. Partenerul poate opta să solicite remedierea defectiunii sau înlocuirea produsului, cu exceptia cazului în care solicitarea sa nu poate fi îndeplinită sau aceastaar presupune cheltuieli suplimentare nerezonabilepentru Furnizorîn comparatie cu îndeplinirea altor pretentii. Dacă Partenerul nu a solicitatsau nu a putut solicita remedierea sau înlocuirea, Partenerul poate solicita reducerea proportională a contravalorii sau poate executa reparatii pe cheltuiala Furnizorului sau, în ultimă instantă, poate renunta la contract. Renuntarea la contract din cauza unui defect minor nu este posibilă.

5.3. Partenerul poate alege un alt drept de garantie decât cel ales initial, suportând cheltuielile de modificare, în cazul în care această modificare nu este justificată sau cauzată de Furnizor.

5.4. Partenerul este obligat ca, după constatarea defectiunii, să anunte Furnizorul fără întârziere, dar nu mai târziu de două luni de la data constatării defectiunii.

5.5. Partenerul îsi poate exercita dreptul de garantie numai fată de Furnizor.

5.6. Pentru exercitareadrepturilor de garantie în termen de sase luni de la executarea contractului, Partenerul nu are alte obligatii decât săinformezeFurnizorul despre defectiune si să dovedeascăfaptul că a achizitionat produsul de la Furnizor (prin prezentarea facturii sau a copiei acesteia). În astfel de cazuri,Furnizorul este scutit de obligatiile garantiei doar în cazul în care infirmă prezumtia, adică se dovedeste că defectiunea produsului s-a produs după predarea acestuia către Partener. În cazul în care Furnizorul poate dovedi că defectiunea se datorează unor motive imputabile Partenerului, acesta nu este obligat să dea curs cererii de garantie depuse. După expirarea termenului de sase luni de la executare, Partenerul este obligat să dovedească faptul că defectiunea constatată a existat deja si în momentul executării.

6. Alte prevederi

6.1. Magazinul virtual este un sistem informational care functionează pe baza Microsoft Windows Server 2012, gradul de securitate este corespunzător, utilizarea lui nu prezintă riscuri. Cu toate acestea, recomandăm următoarele măsuri de precautie: utilizareaunor programe antivirus si anti-spyware cu baze de date actualizate, actualizareanivelului de securitate ale sistemului de operare. Achizitia pe Pagina web presupune din partea Partenerului cunoasterea limitelor tehnice si tehnologice ale Internetului si acceptarea posibilitătilor de eroare cauzate deacestea.

6.2. Furnizorul nu răspunde pentru daunele cauzate de conexiunea la Pagina web. Partenerul răspunde pentrupropriul calculator si de protectia datelor de pe acesta.

6.3. Paginile serviciului pot contine puncte de conexiune (linkuri) care duc la paginile altor furnizori. Furnizorul nu îsi asumă nici o răspundere pentru securitatea datelor sau a altor activităti ale acestor furnizori.

6.4. Furnizorul stochează datele furnizate de Partener exclusiv în scopul executării contractului si a dovedirii ulterioare a conditiilor contractuale. Prin comenzi si prin acceptarea prezentelor TCG împreună cu Partenerul, care nu este persoană fizică,se consimte în mod expres ca Furnizorul sătrimită buletine informative si alte materiale publicitare. Furnizorul nu va transmite datele Partenerilor către terti, cu exceptia cazului când, la executarea contractului, partea tertă actionează ca subcontractant/colaborator al Furnizorului. În ceea ce priveste gestionarea datelor Partenerilor,Furnizorul va actiona conform prevederilor legii CXII din 2011 cu privire la dreptul la autodeterminare informatională si libertatea informatiilor.

6.5. Pentru a facilita utilizarea Magazinului virtual, acesta utilizează identificatori unici de sesiune, asa-numite „cookie”-uri. „Cookie”-urile sunt date care,în timpul navigării pe Pagina web, prin intermediul browser-ului, ajung temporar pe hard-diskul utilizatorului, având functia de a facilita navigarea. „Cookie”-urile utilizate de Magazinul virtual nu sunt setate pentru a obtine datele personale ale utilizatorului, de a recunoaste utilizatorul, si nu obstructionează sau dăunează în vreun fel utilizării calculatorului. Prin modificarea preferintelor browser-ului, utilizatorul poate anula stocarea „cookie”-urilor pe hard-diskul calculatorului. Utilizatorul poate sterge oricând „cookie”-urile stocate pe calculator.

6.6. Furnizorul are dreptul de a modifica unilateral si în orice moment prezentele TCG, fără obligatia de notificare. Eventualele modificări vor intra în vigoare în momentul publicării lor pe Pagina web. Pentru comenzile deja trimise, se aplică TCG-urile care au fost în vigoare în momentul trimiterii lor.

6.7. Salvarea sau imprimarea continutului sau a unor părti ale Paginii de internet pe medii de stocare fizice sau de alt tip, sunt permise numai în scopuri personale sau cu acordul scris prealabil alFurnizorului. Utilizarea în alte scopuri decât cele personale – de exemplu stocarea într-o bază de date, transmiterea, publicarea sau punerea la dispozitie spre descărcare, respect comercializarea continutului este posibilă numai cu acordul scrisprealabil al Furnizorului.

6.8. Părtile contractante vor face tot posibilul ca eventualele litigii să fie solutionate prin negocieri amiabile. În cazul în care negocierile pentru solutionarea amiabilă a litigiilor dintre părti nu dau rezultate, Părtile vor apela la judecătoriile competente din Ungaria, luând în considerare prevederile legale în vigoare. Părtile stabilesc ca legislatia maghiară să fie cea aplicabilă.

6.9. Acesti Termeni si Conditii Contractuale Generale au fost întocmiti în limba maghiară. În cazul oricărei traduceri într-o limbă străină, varianta în limba maghiară este cea definitorie. Înaspectele care nu au fost reglementate mai sus,se aplică prevederile CoduluiCivil Maghiarsi reglementările legilor maghiare în vigoare.

Budapest, 2019. szeptember 1.

Decoration & Design Kft. | 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 5. | Tel.: +36 24 526 888 | E-mail: info@decorand.com | www.decorand.com